Pyetje dhe përgjigje të shpeshta

Testet e Karrierës ju ndihmojnë të hulumtoni fushat tuaja të interesit, të analizoni nevojat për këshillim karriere dhe vështirsitë që mund të hasni në vendimarrje gjatë rrugëtimit profesional.
Testi ADOR është analiza e kërkeses për orientim ose shkurt ADOR.(Analyse de la demande d’orientation) i cili ka për qëllim të propozojë një sisitem për të identifikuar se cilat jane nevojat baze të përsonave që perdorin sisitemet e orientimit të karrieres,në mënyre që të ndihmojë këshilluesin t’u ofrojë shërbime të përshtatshme këtyre individëve.
Patjetër që duhet lëne një takim përpara se të plotësosh një test, në mënyre që të shikojmë nëse e ke të nevojshëm apo jo !?
Për të marrë shërbimin e këshillimit, fillimisht duhet të plotësoni formën e takimit për shërbimin e karrieres. Përsa i përket këshillimit në grup, ju lutem përditësohuni në kalendarin tonë që ndodhet ne faqen e web-it.

Didn't find the answer?

[contact-form-7 404 "S’u Gjet"]