Një Ditë Në Universitet
Kategoria
Vizitë në Universitet
Data Fillimit
26.01.2021 11:30
Data Mbarimit
26.01.2021 12:30
Adresa
Universiteti Metropolitan, Rr. Sotir Kolea, Tiranë
Numri maksimal i pjesëmarrësve
10
Pershkrimi
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, do të vizitojë ambientet e Universitetit Metropolitan për të kryer një takim me studentë të Fakultetit Ekonomik të këtij institucioni. Në këtë takim do të prezantohen shërbimet e zyrës së karrierës dhe si kjo zyrë mund t’ju vijë në ndihmë të rinjve e të rejave. Do të ketë prezantime rreth drejtorive që merren me rininë, zhvillimin ekonomik e menaxhimin financiar në Bashkinë Tiranë, ku këta të rinj mund të kryejnë praktikat e punës.