Takim Informues - Klubi i Karrierës PNL
Kategoria
Takim Informues
Data Fillimit
22.01.2021 16:00
Data Mbarimit
22.01.2021 19:00
Adresa
Bashkia Tiranë
Pershkrimi
Takim Informues me Klubin e Karrierës të nxënësve të gjimnazit "Petro Nini Luarasi", me prezencën e nënkryetares znj. Anisa Ruseti, për një diskutim rreth zhvillimit të karrierës, orientimit profesional si dhe një prezantim të shërbimeve që Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë ofron.