Takim Informues - Studentët e Fakultetit të Drejtësisë
Kategoria
Takim Informues
Data Fillimit
25.01.2021 14:00
Data Mbarimit
25.01.2021 15:00
Adresa
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë
Numri maksimal i pjesëmarrësve
10
Pershkrimi
Takim informues me studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe Drejtorisë Juridike në Bashkinë Tiranë, Znj. Laura Deliu, Drejtoreshë si dhe Znj.Iva Beharaj, Drejtoria për Rininë. Gjatë takimit u fol për shërbimet që ofron Zyra e Këshillimit të Karrierës si dhe orientim për profesionin e tyre të ardhshëm dhe fushat ku mund të profilizohen.