Një Ditë në Universitet
Kategoria
Vizitë në Universitet
Data Fillimit
04.02.2021 10:00
Data Mbarimit
08.02.2021 11:00
Adresa
Kolegji Universitar Qiriazi, Kodër Kamëz, Tiranë
Numri maksimal i pjesëmarrësve
10
Pershkrimi
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, do të vizitojë ambientet e Kolegjit Universitar Qiriazi, për të kryer një takim me studentë të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Drejtësisë të këtij institucioni. Në këtë takim do të prezantohen shërbimet e zyrës së karrierës dhe si kjo zyrë mund t’ju vijë në ndihmë të rinjve e të rejave. Do të ketë prezantime rreth drejtorive të Shërbimit Social, Menaxhimit Financiar e Juridike në Bashkinë Tiranë, si dhe projekteve që Bashkia Tiranë ka për praktikat e punës nga të cilat këta të rinj mund të përfitojnë.