Takim Informues - Nxënës të Academy of European Languages
Kategoria
Takim informues
Data Fillimit
05.02.2021 11:00
Data Mbarimit
05.02.2021 12:00
Adresa
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë
Pershkrimi
Sot në Zyrën e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, u organizua një takim informues rreth shërbimeve të sektorit me të ri të Bashkisë Tiranë Zyrës të Këshillimit të Karrierës, me nxënësit e Academy of European Languages. Gjatë takimit u fol se si ky projekt kaq ambicioz synon të edukojë fëmijët që në arsimin fillor të njohin veten dhe aftësitë e tyre me qëllim përzgjedhjen e një profesioni të duhur për ta kur të vijë momenti.