Një Ditë në Universitet
Kategoria
Vizitë ne Universitet
Data Fillimit
15.02.2021 11:00
Data Mbarimit
15.02.2021 12:00
Adresa
Universitetit Europian, Bulevardi" Gjergj Fishta", Tiranë
Pershkrimi
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, do të vizitojë ambientet e Universitetit Europian Tirane, për të kryer një takim me studentë të Fakultetit Ekonomik, të këtij institucioni. Në këtë takim do të prezantohen shërbimet e zyrës së karrierës dhe si kjo zyrë mund t’ju vijë në ndihmë të rinjve e të rejave. Do të ketë prezantim rreth Drejtorise se Menaxhimit Financiar, te Bashkisë Tiranë, si dhe projekteve që Bashkia Tiranë ka për praktikat e punës nga të cilat këta të rinj mund të përfitojnë