Një ditë në Universitet
Kategoria
Vizitë ne shkollë
Data Fillimit
18.03.2021 11:00
Data Mbarimit
18.03.2021 12:00
Adresa
Rruga "Dritan Hoxha", përballë Pallatit te Sportit "Asllan Rusi"
Pershkrimi
Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë, do të vizitojë ambientet e Kolegjit Universitar Logos, për të kryer një takim me studentë të Fakultetit Ekonomik, Fakultetit te Shkencave te Aplikuara dhe Fakultetit te Shkencave Humane dhe Komunikimit gjuhesor të këtij institucioni. Në këtë takim do të prezantohen shërbimet e zyrës së karrierës dhe si kjo zyrë mund t’ju vijë në ndihmë të rinjve e të rejave. Do të ketë prezantim rreth Drejtorise se Menaxhimit Financiar, te Bashkisë Tiranë, si dhe projekteve që Bashkia Tiranë ka për praktikat e punës nga të cilat këta të rinj mund të përfitojnë.