Panair i Punes
Kategoria
Panair Profesionesh
Data Fillimit
24.06.2021 08:00
Data Mbarimit
24.06.2021 18:00
Adresa
Universiteti Aleksander Moisiu , Durres
Pershkrimi
Universiteti Aleksander Moisiu më 24 qershor organizon Panairin e Punes, një aktivitet i cili synon t’u ofroje mundësi punësimi studentëve të vitit të fundit, duke i orientuar dhe mbështetur në hapat e parë të një karriere të suksesshme. Pjesë e këtij panairi do te jetë Zyra e Keshillimit te Karrierës e cila do te prezantojë në këtë panair sherbimet e saj. Mbi 50 kompani, nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, marin pjesë në këtë panair. Studentë, kryesisht të vitit të fundit në, kane mundësi të zhvillojnë intervista pune me përfaqësues të Burimeve Njerëzore të këtyre kompanive, ndërsa studentët e viteve të tjera patën rastin të njihen me mundësitë për punësim që këto kompani ofrojnë, kërkesat e tregut të punë si dhe mundësitë e zhvillimit të praktikës (stazhit).