Takim Informues me Qëndrat "Qëndrën Sociale Multidisiplinare dhe
Kategoria
Aktivitet i pergjithshem
Data Fillimit
29.06.2021 11:00
Data Mbarimit
29.06.2021 12:30
Adresa
Njësia Administrative 9, Rruga Maliq Muca, Tirane
Pershkrimi
Takim Informues me stafin e Qëndrave Sociale "Qëndra Sociale Multidisiplinare dhe Qendren Bashkia Tirane", për një informacion rreth zhvillimit të karrierës, orientimit profesional si dhe një prezantim të shërbimeve që Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë ofron.Ky takim do te jete nje ure shume e mire lidhese per te nisur nje bashkepunim te suksesshem sebashku e te ndihmojme njeri tjetrin.