Takim informues me Qendren Komunitare Gonxhe Bojaxhi
Kategoria
Aktivitet i pergjithshem
Data Fillimit
12.07.2021 11:00
Data Mbarimit
12.07.2021 11:30
Adresa
Njesia nr 4 Tirane
Pershkrimi
Takim Informues me stafin e Qëndrës Komunitare Shkoze, Bashkia Tirane", për një informacion rreth zhvillimit të karrierës, orientimit profesional si dhe një prezantim të shërbimeve që Zyra e Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë ofron.