Takim informues me perfaqësues te Projektit YEEP
Kategoria
Aktivitet i pergjithshem
Data Fillimit
06.07.2021 11:00
Data Mbarimit
06.07.2021 11:30
Adresa
Zyra e Keshillimit te Karrieres
Pershkrimi
Zyra e Këshillimit të Karrierës ne një takim informues me perfaqësues te projektit YEEP Projekt që merret me Zhvillimin e Aftësive për Jetën dhe Punësueshmërine (Youth Empowerment Enabling Prospects). Te rinjt u prezantuan me shërbimet e Zyrës dhe për bashkëpunime të metejshme.