Si të shkruajmë një CV të suksesshme
Kategoria
Trajnim
Data Fillimit
24.03.2021 11:00
Data Mbarimit
24.03.2021 13:00
Adresa
Zyrat e Këshillimit të Karrierës, Bashkia Tiranë
Numri maksimal i pjesëmarrësve
8
Pershkrimi
Të pasurit një Curiculum Vitae është një domosdoshmëri. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për një pozicion pune apo nëse dëshironi të merrni pjesë në trajnime e konferenca të ndryshme duhet të dërgoni më parë CV-në tuaj. Për tju ardhur në ndihmë stafi ynë organizon këtë tjrajnim një ditor në të cilin do të trajtohen tema si : • Cfarë është një CV? • Udhëzime të përgjithshme • Ndarjet e një CV-je • Si ta shkruajmë