Këtu do të gjeni informacion mbi mundësitë për praktika pune dhe punë vullnetare që ju ndihmojnë në zhvillimin tuaj profesional.
Informacioni i shfaqur në këtë faqe dërgohet në mënyrë të pavarur nga organizatat ose kompanitë që ofrojnë këto mundësi.
Zyra e Këshillimit të Karrierës, vlerëson saktësinë e informacionit të dërguar në maksimumin e aftësive të saj, por nuk realizon ndërmjetësimin për këto praktika pune.

Faleminderit që vizituat portalin e Zyrës së Këshillimit të Karrierës Bashkia Tiranë. Për momentin nuk ka praktika pune apo mundësi për punë vullnetare të shpallura në faqen tonë.