Profesione

62 Rezultate
widget-card-2
Infermier
Fjalë kyçe: Shërbime mjekësore, mjekim
widget-card-2
Instalues dhe mirëmbajtës i sistemeve termo-hidraulike dhe të kondicionimit
Fjalë kyçe: Ngrohje, ftohje, kondicionim, instalues
widget-card-2
Instalues mirëmbajtës ashensorësh
Fjalë kyçe: Ashensorë, pajisje ngritëse, mekanikë, elektricitet, elektroteknikë; elektromekanikë.
widget-card-2
Inxhiner përpunimi druri
Fjalë kyçe: Përpunim druri
widget-card-2
Inxhinier agrar në akuakulturë
Fjalë kyçe: Akuakulturë, bujqësi, peshkim.
widget-card-2
Inxhinier projektues ndërtimi
Fjalë kyçe: Ndërtim, projektim.
widget-card-2
Inxhinier teknik trajtimi ujërash
Fjalë kyçe: Ujëra, ujësjellës, trajtim ujërash.
widget-card-2
Inxhinier teknolog për artikuj ushqimorë dhe pije
Fjalë kyçe: Inxhinier, teknolog, ushqim, ushqimor, pije, bio-teknologji
widget-card-2
Jurist në ndërmarrje
Fjalë kyçe: Jurist, juridik, e drejtë tregtare, e drejta e punës,
widget-card-2
Kamarier
Fjalë kyçe: Mikpritje, restorant, bar, ushqim, pije, katering
widget-card-2
Karpentier për konstruksione
Fjalë kyçe: Ndërtim, montim, struktura ndërtimi, konstruksion
widget-card-2
Kasap
Fjalë kyçe: Përpunim ushqimor, përpunim mishi,
widget-card-2
Konstruktor i strukturave metalike
Fjalë kyçe: Mekanikë, përpunim metali, prodhime metalike, struktura metalike
widget-card-2
Kontabilist
Fjalë kyçe: Fjalë kyçe Kontabilitet, pasqyra financiare, konsulencë financiare, auditim financiar
widget-card-2
Krijues faqesh interneti (Website Designer)
Fjalë kyçe: Faqe interneti, grafikë interneti, grafist
widget-card-2
Kuzhinier
Fjalë kyçe: Restorant, kuzhine, kuzhinier, ushqim
widget-card-2
Logjist
Fjalë kyçe: Logjistikë, transport, tregti.
widget-card-2
Menaxher Agroturizmi
Fjalë kyçe: Agroturizëm, turizëm në fshat
widget-card-2
Mësues i shkollave 9-vjeçare
Fjalë kyçe: Mësimdhënie, nxënës, metoda mësimdhënieje, arsim
widget-card-2
Mjek i familjes
Fjalë kyçe: Shëndet, shëndetësi, mjekësi, shërbim mjekësor
widget-card-2
Mobilier
Fjalë kyçe: Mobilie, përpunim druri, marangoz.