Profesione

62 Rezultate
widget-card-2
Modelist në industrinë e veshjeve
Fjalë kyçe: Prodhim veshjesh, konfeksione.
widget-card-2
Operator turistik
Fjalë kyçe: Turizëm, agjent udhëtimi,
widget-card-2
Organizator për konferenca dhe ngjarje
Fjalë kyçe: Organizim, konferenca, ngjarje, evente, panaire
widget-card-2
Parukier
Fjalë kyçe: Floktari, berber, estetikë
widget-card-2
Përgjegjës reparti në supermarket
Fjalë kyçe: Tregti, tregti me pakicë, supermarket.
widget-card-2
Përkthyes
Fjalë kyçe: Përkthyes, përkthim.
widget-card-2
Recepsionist
Fjalë kyçe: Mikpritje, hotel, sportelist
widget-card-2
Restaurator
Fjalë kyçe: Restaurim, trashëgimi kulturore, pasuri kulturore.
widget-card-2
Rrobaqepës
Fjalë kyçe: Veshje, rroba
widget-card-2
Saldator
Fjalë kyçe: Saldim, përpunim metali, prodhime metalike
widget-card-2
Specialist i cilësise dhe sigurisë ushqimore
Fjalë kyçe: Siguri ushqimore, sigurimi i cilësisë ushqimore, ushqim
widget-card-2
Specialist i sigurisë informatike
Fjalë kyçe: TIK, siguri, informatikë, rrjete, bazë të dhënash
widget-card-2
Teknik automjeti për shërbimet mekatronike
Fjalë kyçe: Mekanikë, automekanikë, mekatronikë, riparim automjetesh
widget-card-2
Teknik i inxhinierisë mekanike
Fjalë kyçe: Mekanikë, përpunim metali, prodhime metalike
widget-card-2
Teknik mirëmbajtjeje kompjuteri
Fjalë kyçe: ICT, TIK, kompjuter, mirëmbajtje
widget-card-2
Trajner sportiv
Fjalë kyçe: Sport, trajner, stërvitje.
widget-card-2
Udhërrëfyes turistik
Fjalë kyçe: Turizëm, shoqërim, vizitor, turist, agjenci turistike
widget-card-2
Veteriner
Fjalë kyçe: Shërbime mjekësore, shëndet, kafshë
widget-card-2
Zhvillues softuer
widget-card-2
Zooteknik
Fjalë kyçe: Blegtori, bujqësi, mbarështim kafshësh