Trajnime nga "ALF Center "

Gjuha Angleze

Fusha e trajnimit: Gjuhë të Huaja

Qendra e trajnimit: ALF Center

Gjuha Frënge

Fusha e trajnimit: Gjuhë të Huaja

Qendra e trajnimit: ALF Center

Gjuha Italiane

Fusha e trajnimit: Gjuhë të Huaja

Qendra e trajnimit: ALF Center

Gjuha Spanjolle

Fusha e trajnimit: Gjuhë të Huaja

Qendra e trajnimit: ALF Center

Gjuha Gjermane

Fusha e trajnimit: Gjuhë të Huaja

Qendra e trajnimit: ALF Center

Kompjuter

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: ALF Center