Trajnime nga "Agusht Podka (Person Fizik) "

Punim Druri

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: Agusht Podka (Person Fizik)