Trajnime nga "Akademia Profesionale Elita "

Administrim Biznesi

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim Publik

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim OJF

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim Institucionesh

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Lidership

Fusha e trajnimit: Edukim/Arsim/Sport

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita