Trajnime nga "Adapt "

Shitje dhe marketing

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Adapt

Menaxhim biznesi

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Adapt

Graphic Design

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Adapt

Programim rrjeti

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Adapt