Trajnime nga ""Siguri Inteligjencë shpk" - Shoqata e Avokacive "

Detektiv privat

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: "Siguri Inteligjencë shpk" - Shoqata e Avokacive

Detektiv ligjor

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: "Siguri Inteligjencë shpk" - Shoqata e Avokacive

Detektiv privat

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: "Siguri Inteligjencë shpk" - Shoqata e Avokacive

Estetikë

Fusha e trajnimit: Shërbime Kujdesit personal/Estetikë

Qendra e trajnimit: "Siguri Inteligjencë shpk" - Shoqata e Avokacive