Trajnime nga "Albanian Psychosocial Agency (APA) "

Animator social

Fusha e trajnimit: Art/Kulturë/Sociale/Evente

Qendra e trajnimit: Albanian Psychosocial Agency (APA)

Kujdestar/e fëmije

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: Albanian Psychosocial Agency (APA)