Trajnime nga "Albanian ICT Academy "

Programim në Java

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Programim në C++

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Programim në C#

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Python Programming

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Web Design

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Web Development

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Grafik Design

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Marketing Digital

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

IT

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Teknik Kompjuter

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Cyber Security

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy

Robotikë

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Albanian ICT Academy