Kontakt rreth shërbimit të karrierës

*Për fëmijët deri në 16 vjeç, takimi i parë realizohet në prezencën e prindit.