Besnik Sykja

Rruga Kristo Floqi (Blvd Bajram Curri)
Njësia Administrative: 5
Publike