16 Shtatori

Pezë
Njësia Administrative: Pezë
Publike