Ekonomisti

Rruga Thanas Ziko
Njësia Administrative: 3
Private
Shkollë e mesme profesionale