Çelësi Magjik

Rruga Islam Alla
Njësia Administrative: 7
Private
Shkollë e mesme profesionale

Drejtimet

Gjimnaz i Pergjithshem
Struktura: 2+1+1
Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
Struktura: 2+1+1
Hoteleri Turizem
Struktura: 2 vjeçare