Udha e shkronjave

Rruga Qemal Stafa, 124
Njësia Administrative: 9
Private
Shkollë e mesme profesionale

Drejtimet

Cikli i Mesem Cambridge A Level
Struktura: 2+1+1
Kontabilitet
Struktura: 2+1+1
Ekonomiks
Struktura: 2+1+1
Ndermarrje
Struktura: 2+1+1