Këtu do të gjeni informacion mbi ofertën e trajnimit në Tiranë. Ky informacion përfshin ofruesit aktivë të trajnimeve në Tiranë, që zotërojnë një licensë të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
Zyra e Këshillimit të Karrierës në mënyrë të vazhdueshme përditëson dhe pasuron ofertën e trajnimit duke bashkëpunuar me ofruesit e trajnimeve.

883 Rezultate
A1- A2-A-AM Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi

Fusha e trajnimit: Autoshkollë

Qendra e trajnimit: Autoshkolla Eralb 2005

A1- A2-A-AM Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi

Fusha e trajnimit: Autoshkollë

Qendra e trajnimit: Autoshkolla Genti

A1- A2-A-AM Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi

Fusha e trajnimit: Autoshkollë

Qendra e trajnimit: Autoshkolla Sula

A1- A2-A-AM Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi

Fusha e trajnimit: Autoshkollë

Qendra e trajnimit: Autoshkolla Priska-Auto

Administrim Biznesi

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim Biznesi

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: EUROPEAN LEARNING CENTER

Administrim Institucionesh

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim Ndërtese

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/sigurimi teknik

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr.4

Administrim Ndërtese

Fusha e trajnimit: Specialitete të tjera/Profesione të lira

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr. 1

Administrim OJF

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim Publik

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Administrim rrjetesh kompjuterike

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Instituti "Harry Fultz"

Animator social

Fusha e trajnimit: Art/Kulturë/Sociale/Evente

Qendra e trajnimit: Albanian Psychosocial Agency (APA)

Animator social

Fusha e trajnimit: Art/Kulturë/Sociale/Evente

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr.4

Arkëtar

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr.4

Arkitekturë & Diagnostifikim PC

Fusha e trajnimit: ICT

Qendra e trajnimit: Qendra e Teknologjise Tirane

Arkiv

Fusha e trajnimit: Biznes/Financë/Administrim/Juridik

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr.4

Arti i komunikimit Digital

Fusha e trajnimit: Edukim/Arsim/Sport

Qendra e trajnimit: Star Magazine

Asistent/e social

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr.4

Asistent/e social

Fusha e trajnimit: Shërbime Shtëpie/Kujdestari/Sociale

Qendra e trajnimit: DRFPP Nr. 1

Generic placeholder image