Animator social
Fusha Trajnimit
Art/Kulturë/Sociale/Evente
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Albanian Psychosocial Agency (APA)
Baza Mësimore
Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 120 minuta

Herë/Javë: 2

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 3M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Njohja

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Publikimi Pageses

Pagesa: 25000 (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: Albanian Psychosocial Agency (APA)

Adresa: Rruga "Sulejman Delvina".Nd.3,H.1,Ap.5,Njesia Administrative Nr.5, 1019, Tirane

Telefon:+355(693130288)

Email/Web: info@apa.al

/ www.apa.al

Social Media:Albania.professional.agency