Autoservis
Fusha Trajnimit
Autoservis
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Instituti "Harry Fultz"
Baza Mësimore
Materiale Online Kurrikula Kombëtare Kurrikula e personalizuar Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 90 minuta

Herë/Javë: 4

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 12M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsim i mesëm

Niveli: I përgjithshëm

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Materialet didaktike shtesë

Program suplementar

Program individual

Praktikë mësimore

Praktikë mësimore brenda vendit shtesë

Facilitetei

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Zbritje: 5 - 10%

Kontakt

Qendra Trajnimit: Instituti "Harry Fultz"

Adresa: Rr.Mine Peza, Tirane

Telefon:+355(35542222008)

Email/Web: info@harryfultz.edu.al

/ www.harryfultz.edu.al

Social Media:FB: instituti.harryfultz