Administrim Ndërtese
Fusha Trajnimit
Specialitete të tjera/sigurimi teknik
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
DRFPP Nr.4
Baza Mësimore
Kurrikula Kombëtare
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 45 minuta

Herë/Javë: 5

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 3M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 16+

Arsimi: Nuk ka

Niveli: I përgjithshëm

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Praktikë mësimore

Praktikë mësimore brenda vendit shtesë

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Njohje e certifikimit jashtë territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: DRFPP Nr.4

Adresa: Bul. Bajram Curri, pranë shkollës "Besnik Sykja"

Telefon:+355(04 225 2026)

Web:www.drfpp4.al

Social Media:fb: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4