B - B1 Kategori bazë. Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi
Fusha Trajnimit
Autoshkollë
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Autoshkolla Lila-F
Baza Mësimore
Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 60 minuta

Herë/Javë: 2

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 2M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Program individual

Praktikë mësimore

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit jashtë territorit të Shqipërisë

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme

Kontakt

Qendra Trajnimit: Autoshkolla Lila-F

Adresa: Rruga Kastriotet, Koder Kamez, Institut, Kamez

Telefon:+355(068 402 1625)