A1- A2-A-AM Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi
Fusha Trajnimit
Autoshkollë
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Autoshkolla Eralb 2005
Baza Mësimore
Kurrikula e personalizuar Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 120 minuta

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 11D

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit & Temat Kryesore të Kursit

Trajnerë profesionistë

Praktikë mësimore

Temat: Tema nga lektorë të licensuar

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit jashtë territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: Autoshkolla Eralb 2005

Adresa: Bulevardi Bajram Curri (0.00 mi) Tirana, Albania 1002

Telefon:+355(069 587 0338)

Social Media:insta:Autoshkolla ERALB2005