B - B1 Kategori bazë. Kurs për përgatitje për marrje leje drejtimi
Fusha Trajnimit
Autoshkollë
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Autoshkolla Xheni 2006
Baza Mësimore
Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 120 minuta

Herë/Javë: 6

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 2M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Program individual

Praktikë mësimore

Njohja

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Kontakt

Qendra Trajnimit: Autoshkolla Xheni 2006

Adresa: Rruga Mine Peza, Nr.117

Telefon:+355(684076450)