Arkitekturë & Diagnostifikim PC
Fusha Trajnimit
ICT
Niveli
Fillestar
Qendra e Trajnimit
Qendra e Teknologjise Tirane
Baza Mësimore
Materiale Online Praktikë
Përshkrimi i kursit
Kursanti merr bazat fillestare, mund teperformoje nën kujdesin e një profesionisti
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 120 minuta

Herë/Javë: 2

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 2M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 15 - 18

Arsimi: Arsim I mesëm

Niveli: Fillestar

Cilësia e Trajnimit & Temat Kryesore të Kursit

Trajnerë profesionistë

Materialet didaktike shtesë

Praktikë mësimore

Temat: (Pjeset e motherboard, Konfigurime ne Bios, Uefi, Instalim i OS, Mirembajtje dhe Backup PC, Troubleshooting, Konfigurimi i printerave në rrjet)

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit jashtë territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: 30000 (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: Qendra e Teknologjise Tirane

Adresa: Rr. E Durrsit, Nr. 53

Telefon:+355(676861620)

Email/Web: info@tct.al

/ tct.edu.al