Administrim Biznesi
Fusha Trajnimit
Biznes/Financë/Administrim/Juridik
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
EUROPEAN LEARNING CENTER
Baza Mësimore
Materiale Online Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 30 minuta

Herë/Javë: 1

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 0-1 M

Kriteret për regjistrim

Mosha: Nuk ka

Arsimi: Nuk ka

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Trajnerë të huaj

Materialet didaktike shtesë

Program individual

Praktikë mësimore

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: 5,000 - 10,000 (LEK)

Kontakt

Qendra Trajnimit: EUROPEAN LEARNING CENTER

Adresa: Rruga Milto Sotir Gurra, Unaza e Re

Telefon:+355(672001420)

Social Media:facebook- european_learning_center