Stilim & Modelim
Fusha Trajnimit
Atelie/Rrobaqepsi
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
ALBANIAN DESING ACADEMY - Elsida Pepa
Baza Mësimore
Kurrikula e personalizuar
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 240+ minuta

Herë/Javë: 7

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 9M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsimi bazë

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Program individual

Praktikë mësimore

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Njohje e certifikimit jashtë territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: E ndryshueshme (LEK)

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: ALBANIAN DESING ACADEMY - Elsida Pepa

Adresa: Rr. Bogdanëve, Godina 12

Telefon:+355(068 24 12 137)

Social Media:Instagram, Facebook