Manikyr - Pedikyr
Fusha Trajnimit
Shërbime Kujdesit personal/Estetikë
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Alba Nails Salon
Baza Mësimore
Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 120 minuta

Herë/Javë: 5

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 1M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Nuk ka

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Facilitetei

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Zbritje: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: Alba Nails Salon

Adresa: Qemal Stafa

Telefon:+355(698948380)

Web:alba_nails_salon