Administrim OJF
Fusha Trajnimit
Biznes/Financë/Administrim/Juridik
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Akademia Profesionale Elita
Baza Mësimore
Kurrikula Kombëtare Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 30 minuta

Herë/Javë: 1

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 5M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsim i mesëm

Niveli: Nuk ka

Cilësia e Trajnimit

Trajnerë profesionistë

Program suplementar

Praktikë mësimore

Njohja e kursit & Facilitetet

Njohje e certifikimit brenda territorit të Shqipërisë

Kabinetet dhe ambientet bashkëkohore

Vendodhja

Emri i mirë i Biznesit

Publikimi Pageses

Pagesa: 200 - 300 (EURO)

Zbritje: 5 - 10%

Kontakt

Qendra Trajnimit: Akademia Profesionale Elita

Adresa: Qemal Stafa

Telefon:+355(672425255)