Autocad 2d/3d
Fusha Trajnimit
ICT
Niveli
Të gjitha nivelet
Qendra e Trajnimit
Kurse 2Ak
Baza Mësimore
Materiale Online Praktikë
Përshkrimi i kursit
Të gjitha sipas niveleve: kursanti merr bazat për të performuar nga niveli fillestar në të pavarur
Kohëzgjatja

Minuta mësimore: 30 minuta

Herë/Javë: 1

Viti(V), Muaj(M), Ditë(D): 0-1 M

Kriteret për regjistrim

Mosha: 18+

Arsimi: Arsim i mesëm

Niveli: Nuk ka

Kontakt

Qendra Trajnimit: Kurse 2Ak

Adresa: Rr. Reshit Petrela, Tirane

Telefon:+355(693550006)

Email/Web: qendraekurseve2ak@gmail.com

/ www.kurse2ak.al

Social Media:Qendra e kurseve 2AK