Albanian Univeristy - UFO

Blv. Zogu i Parë
Privat

Fakulteti i Shkencave Mjekesore

  Bachelor
 • Fizioterapi
 • Infermieri
 • Master Profesional
 • Infermieri Kirurgjikale
 • Terapi Manuale
 • Master Shkencor
 • Stamatologji
 • Farmaci

Fakulteti i Shkencave Shoqerore

  Bachelor
 • Mesuesi per arsimin fillor
 • Psikologji e pergjithshme
 • Shkenca juridike
 • Mesuesi per arsimin parashkollor
 • Anglisht
 • Shkenca politiko-administrative
 • Master Profesional
 • Shkenca Politiko - Administrative
 • Pedagogjia
 • Shkenca Juridike
 • Psikologjia
 • Master Shkencor
 • Psikologji
 • Shkenca Politike-Administrative
 • Shkenca Juridike

Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomike

  Bachelor
 • Menaxhim Biznesi
 • Inxhinieri Elektronike
 • Inxhinieri Elektrike
 • Finance-Banke
 • Inxhinieri Kompjuterike
 • Teknologji informacioni
 • Inxhinieri Mekatronike
 • Dizajn
 • Master Profesional
 • Administrim Biznesi
 • Interier Dizajn
 • Menaxhim Financiar dhe bankar
 • Sisteme te Energjise
 • Master Shkencor
 • Administrim Biznesi
 • Teknologji Informacioni
 • Menaxhim Bankar
 • Inxhinieri Elektronike