Universiteti Aldent

Rruga e Dibrës, Nr. 235
Privat

Fakulteti i Shkencave Dentare

  Bachelor
 • Laborant i Larte Dentar
 • Stamotologji
 • Master Profesional
 • Teknologji Dentare e Avancuar
 • Master Shkencor
 • Stamatologji (5 vite)

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

  Bachelor
 • Teknike Imazherie dhe Radioterapi
 • Infiermieri e Pergjithshme
 • Fizioterapi
 • Teknike Laboratori Mjekesor
 • Master Shkencor
 • Fizioterapi Klinike

Fakulteti i Shkencave Mjekesore

  Bachelor
 • Farmaci
 • Master Shkencor
 • Farmaci