EPITECH ALBANIA

Ndërtesa 07, Tirana Business Park - Rruga e Rinasit
Privat

Shkolla e Inovacionit dhe Ekspertizes Informatike

    Bachelor
  • 3 vite per Graden Epitech Bachelor
  • Master Shkencor
  • Master I shkencave Menaxhuese, Specializimi UHA i menaxhimit te projektit (2 vjet)