SHLUP "Universiteti "Marin Barleti""

Rruga Sami Frasheri
Privat

Fakulteti I Drejtesise,Ekonomise dhe Qeverisjes

  Bachelor
 • Drejtesi
 • Shkenca Politike
 • Finance, Banke,Sigurime
 • Multimedia,Komunikim
 • Menaxhim Biznesi
 • Lidership dhe Burime Njerezore
 • Marredhenie Nderkombetare,Studime Evropiane
 • Finance Kontabilitet
 • Marketing,Publicitet,Marredhenie me Publikun
 • Informatike Biznesi
 • Qeverise dhe Politika
 • Master Profesional
 • E drejte Publike
 • Administrim Publik
 • Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerezore
 • Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
 • E drejte Biznesi
 • Finance dhe Kontabilitet
 • Master Shkencor
 • Kontabilitet
 • E drejte penale dhe Kriminologji
 • E drejte Tregtare
 • Politika Evropiane dhe Administrim Publik

Fakulteti I Drejtesise dhe Shkencave Sociale

  Bachelor
 • Edukim Fizik e Sporte
 • Pune Sociale
 • Menaxhim ne Turizem,Rekreacion dhe Evente
 • Psikologji
 • Master Profesional
 • Mesuesi ne Edukim Fizik dhe Sporte
 • Mesimdhenia dhe te Nxenit
 • Master Shkencor
 • Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi
 • Mesuesi ne Edukim Fizik dhe Sporte

Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Industrive Kreative

  Bachelor
 • Informatike e Aplikuar
 • Arkitekture (5 vjet)
 • Mjedis dhe Eficensa Energjitike
 • Shkenca Kompjuterike dhe Elektronike
 • Industri Kreative
 • Master Profesional
 • Menaxhim i Teknologjise se Informacionit
 • Master Shkencor
 • Arkitekture