Kolegji Universitar "Luarasi"

Rruga e Elbasanit, Nd. 59
Privat

Fakulteti i Ekonomise

  Bachelor
 • Administrim Biznesi
 • Finance Banke
 • Master Profesional
 • Kontabilitet
 • Menaxhimi i Sigurimeve
 • Marketing dhe Reklama
 • Finance dhe Menaxhim Risku
 • Master Shkencor
 • Menaxhim Ekzekutiv
 • Bankat dhe Tregjet Financiar

Fakulteti I Drejtesise

  Bachelor
 • Drejtesi
 • Master Profesional
 • Siguria dhe Rendi Publik
 • Master Shkencor
 • E drejte Civile dhe Tregtare
 • E drejte Penale

Fakulteti i Teknologjise ,Informacionit dhe Inovacionit

  Bachelor
 • Informatike Ekonomike
 • Teknologji Informacioni dhe Inovacion
 • Master Profesional
 • Siguria Kibernetike dhe e Informacionit
 • Master Shkencor
 • Teknologjia e Informacionit dhe Inovacioni