Kolegji Universitar "Qiriazi"

Kodër Kamëz
Privat

Fakulteti i Ekonomise,Biznesit dhe Zhvillimit

  Bachelor
 • Manaxhim Biznesi
 • Finance
 • Master Profesional
 • Administrim Biznesi
 • Finance
 • Master Shkencor
 • Administrim Biznesi
 • Finance

Fakulteti I Drejtesise

  Bachelor
 • E drejte Biznesi
 • Master Profesional
 • Jurist me Drejtim Biznesi
 • Master Shkencor
 • E drejte Civile dhe Tregtare