Kolegji Universitar "WISDOM"

Rruga Medar Shtylla
Privat

Fakulteti I Drejtesise

  Bachelor
 • Drejtesi
 • Master Shkencor
 • E drejte Civile dhe Tregtare
 • E drejte Penale

Fakulteti I Shkencave Ekonomike Shoqerore

  Bachelor
 • Menaxhim Biznesi
 • Finance Banke
 • Psikologji
 • Master Shkencor
 • Psikologji Shkollore dhe edukimi
 • Administrim biznes