Kolegji Universitar "LOGOS"

Rruga Dritan Hoxha , Pallatet Komfort
Privat

Fakulteti i Ekonomisë

  Bachelor
 • Menaxhim Biznes
 • Finance Kontabilitet
 • Menaxhim Turizem
 • Master Profesional
 • Finance dhe Kontabilitet

Fakulteti I Shkencave te Aplikuara

  Bachelor
 • Informatike e Zbatuar
 • Teknike e larte ne Laboratore Mjekesore
 • Master Profesional
 • Teknike e larte ne Laboratore Mjekesore

Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhesor

  Bachelor
 • Gjuhe dhe Civilizim Grek
 • Mesuesi per Arsimin Parashkollor